Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr zmian stron

 1. Konsultacje społeczne - w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/304/2017 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia „Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2017 – 2027”
  Data modyfikacji: 20-05-2022 13:03
 2. Przeprowadzenie usług wspierających osoby niepełnosprawne - zajęcia/zabiegi usprawniające osoby niesamodzielne i usługi asystenckie
  Data modyfikacji: 19-05-2022 14:26
 3. Sprawozdania finansowe jednostki za 2021 r.
  Data utworzenia: 19-05-2022 08:12
 4. Ogłoszenie o naborze - referent ds. księgowości i kadr
  Data modyfikacji: 10-05-2022 14:11
 5. Prowadzenie usług opieki wytchnieniowej w formie pobytu całodobowego, po dokonaniu zmian w infrastrukturze, związanych z wydzieleniem miejsc na realizację opieki wytchnieniowej i dokonaniu zmiany posiadanego zezwolenia na prowadzenie domu pomocy społecznej, w ramach Programu "opieka Wytchnieniowa" - edycja 2022
  Data modyfikacji: 15-04-2022 10:42
 6. Ubezpieczenie OC/NNW osób zawierających umowę zlecenie na prowadzenie usług asystenckich w Programie "Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej" - edycja 2022 od marca do grudnia 2022 r.
  Data modyfikacji: 15-04-2022 10:34
 7. Zapytanie cenowe - specjalistyczne wsparcie w ramach programu psychologiczno - terapeutycznego oraz korekcyjno - edukacyjnego
  Data modyfikacji: 22-03-2022 13:03
 8. Nabór na stanowisko - referent ds. księgowości
  Data modyfikacji: 01-03-2022 14:45
 9. Ogłoszenie o zamówieniu - wymiana kotła gazowego w kotłowni budynku PCPR w Prudniku
  Data modyfikacji: 08-02-2022 15:10
 10. Rok 2022
  Data modyfikacji: 28-01-2022 20:37
Wersja XML