Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

2017-12-05 Zarząd Powiatu w Prudniku ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w sferze objętej ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2018r. w zakresie pomocy społecznej

PDFuchwala-nr-201-569-2017-zarzadu-powiatu-w-prudniku-z-dnia-05122017r-w-sprawie-ogloszenia-otwartego-konkursu-ofert-na-wykonanie-zadan-publicznych-powiatu-prudnickiego-w-2018-roku.pdf
 

Wersja XML