Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

2017-09-07 Informacja o konsultacjach społecznych

Informacja o konsultacjach społecznych projektu uchwały w sprawie szczegółowych warunków umarzania w całości lub części, łącznie z odsetkami, odraczania terminu płatności, rozkładania na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w zakładzie opiekuńczo - leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno - opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej.

PDFInformacja o konsultacjach społecznych.pdf
PDFProjekt Uchwały Rady Powiatu w Prudniku w sprawie szczegółowych warunków umarzania w całości lub części, łącznie z odsetkami, odraczania terminu płatności....pdf
PDFUchwała Zarządu Powiatu w Prudniku w sprawie przeprowadzania konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Powiatu w Prudniku w sprawie uchwalenia szczególnych warunków....pdf
 

 

Wersja XML