Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

2013-12-13 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w sferze objętej ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2014r. w zakresie pomocy społecznej

Zarząd Powiatu Prudnickiego ogłasza otwarty konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Prudnickiego w 2014r. w zakresie pomocy społecznej. 

PDFWyniki otwartego konkursu ofert.pdf


  JPEGUchwała Zarządu Powiatu Prudnickiego z dnia 13.12.2013 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych Powiatu Prudnickiego w 2014r...jpeg

PDFZalącznik do Uchwały Zarządu Powiatu Prudnickiego z dnia 13.12.2013.pdf

PDFWZÓR OFERTY REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO.pdf

PDFSPRAWOZDANIE KOŃCOWE.pdf

Podmiot udostępniający: PCPR Prudnik
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: mgr Krystyna Wilisowska
Data wytworzenia: 13 grudnia 2013
Wersja XML