Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konsultacje społeczne dotyczące Powiatowego Programu działań profilaktycznych w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie na lata 2013-2016

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie/Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Prudniku poddaje pod konsultacje społeczne projekt uchwały Rady Powiatu Prudnickiego w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu działań profilaktycznych w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie na lata 2013-2016

Projekt dokumentu znajduje się na stronie internetowej naszego Centrum (www.pcpr-prudnik.pl) oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Prudniku (www.powiatprudnicki.pl) w zakładce BIP.

Po zapoznaniu się z dokumentem, prosimy o przekazanie swoich uwag lub propozycji zmian drogą pisemną na adres naszej jednostki lub elektroniczną e-mail: oik@pcpr-prudnik.pl lub pcpr.prudnik@interia.pl

 

Konsultacje prowadzone będą w terminie od 19 sierpnia 2013 r. do 30 sierpnia 2013 r. Warunkiem udziału w konsultacjach jest podanie pełnej nazwy i adresu organizacji oraz nazwiska i imienia osoby biorącej udział w konsultacjach. 

Opinie i uwagi złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.

 

Załączniki:

DOCPROJEKT uchwały Powiatowego Programu działań profilaktycznych w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie na lata 2013-2016.doc

DOCPROJEKT Powiatowego Programu działań profilaktycznych w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie na lata 2013-2016.doc

Podmiot udostępniający: PCPR Prudnik
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: mgr Krystyna Wilisowska
Data wytworzenia: 13 sierpnia 2013
Wersja XML