Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Statystyki podstron

Rok 2022
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
126302033113840139601312113724000000
Rok 2021
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
9906105631411511737161821141010917995752458161121189711287
Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
101358493713087458240916397401181410638988589869005
Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
1149577798946847410693137989195962272731045971839290
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
77955375819371336692705744979934638769371074311112
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
322728163569237037042821267541604037503048527831
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
282424592609303720351896346426232528343330682822
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
00219434624191461324922184213279828613103
 1. Konkursy
  Wyświetleń: 43106
 2. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 31316
 3. Zapytanie ofertowe
  Wyświetleń: 29562
 4. Rok 2018
  Wyświetleń: 28739
 5. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 16214
 6. Rok 2020
  Wyświetleń: 15524
 7. Rok 2019
  Wyświetleń: 15162
 8. Rok 2016
  Wyświetleń: 14560
 9. Rok 2017
  Wyświetleń: 12304
 10. Nabór na wolne stanowiska
  Wyświetleń: 11299
 11. Rok 2021
  Wyświetleń: 9174
 12. Aktualności
  Wyświetleń: 5929
 13. Rok 2015
  Wyświetleń: 5599
 14. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 4132
 15. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 4092
 16. Rok 2013
  Wyświetleń: 3609
 17. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 3306
 18. Rok 2014
  Wyświetleń: 3174
 19. Współpraca z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 3006
 20. Rok 2012
  Wyświetleń: 2866
 21. Konsultacje społeczne
  Wyświetleń: 2667
 22. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 2573
 23. Pobierz programy
  Wyświetleń: 2440
 24. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 2406
 25. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 2284
 26. Plan postępowań o udzielenie zamówień
  Wyświetleń: 2187
 27. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Główny specjalista ds. administracyjnych
  Wyświetleń: 2033
 28. 2015-04-07 Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
  Wyświetleń: 1854
 29. 2015-07-06 Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
  Wyświetleń: 1690
 30. 2016-10-19 Trening
  Wyświetleń: 1639
 31. Ogłoszenie o naborze na uczestnictwo w Studium tematycznym dla osób pracujących nad ograniczeniem zjawiska przemocy w rodzinie - II stopień specjalistyczny
  Wyświetleń: 1589
 32. Sekretarz Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności - NOWE
  Wyświetleń: 1570
 33. Wzory dokumentów - kwestionariusz, oświadczenia
  Wyświetleń: 1506
 34. Elektroniczna skrzynka podawcza
  Wyświetleń: 1501
 35. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Zastępca Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku
  Wyświetleń: 1474
 36. 2017-03-23 Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Referent ds. rehabilitacji osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 1459
 37. Sprawozdanie za 2018 r.
  Wyświetleń: 1435
 38. 2016-07-13 Inspektor ds. rehabilitacji społecznej
  Wyświetleń: 1430
 39. Zapytanie o ofertę cenową - psycholog (umowa zlecenie)
  Wyświetleń: 1430
 40. 2016-07-08 BEZPIECZNY DOM zapytanie cenowe PROMOCJA
  Wyświetleń: 1424
 41. 2012-06-15 Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę mebli biurowych
  Wyświetleń: 1416
 42. 2017-01-03 Zapytanie cenowe na poradnictwo specjalistyczne w 2017
  Wyświetleń: 1397
 43. Zapytanie ofertowe na wydruk plakatów i ulotek oraz trening pozytywnego autowizerunku fryzjer, kosmetyczka
  Wyświetleń: 1389
 44. Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkolenia, studium tematycznego dla osób pracujących nad ograniczeniem zjawiska przemocy w rodzinie - II stopień specjalistyczny
  Wyświetleń: 1382
 45. 02-10-2015 Zapytanie cenowe na przeprowadzenie superwizji procesu pomagania NOWE
  Wyświetleń: 1376
 46. 2016-01-25 Zapytanie cenowe na przeprowadzenie grupy wsparcia, pomocy psychologicznej, poradnictwa rodzinnego, poradnictwa socjalnego, programu korekcyjno-edukacyjnego
  Wyświetleń: 1355
 47. 2013-09-18 Zapytanie ofertowe na pracownika ds. zamówień publicznych
  Wyświetleń: 1338
 48. 2014-07-29 Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie treningu pozytywnego wizerunku - fryzjer i kosmetyczka w związku z realizacją projektu ZATRZYMAĆ PRZEMOC
  Wyświetleń: 1335
 49. 2016-11-15 Zarząd Powiatu w Prudniku ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w sferze objętej ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2017r. w zakresie pomocy społecznej
  Wyświetleń: 1332
 50. 2016-08-30 Zapytanie ofertowe - umowa zlecenie - psycholog
  Wyświetleń: 1330
 51. 2010-09-07 Ogłoszenie o otwartym konkursie na szkolenia ustawiczne rodziców zastępczych
  Wyświetleń: 1329
 52. 2015-03-23 Ogłoszenie nr 1 na wolne stanowisko pracy koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej
  Wyświetleń: 1329
 53. 2016-10-19 Narkotesty
  Wyświetleń: 1324
 54. BEZPIECZNY DOM Zapytanie Cenowe- realizatorzy działań
  Wyświetleń: 1323
 55. 2017-03-17 II Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Referent - doradca ds. rehabilitacji osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 1316
 56. Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kursu samoobrony WenDo w wersji podstawowej i zaawansowanej
  Wyświetleń: 1312
 57. 2017-09-08 Projekt Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
  Wyświetleń: 1308
 58. 2015-12-22 Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wykonanie zadań publicznych Powiatu Prudnickiego w 2016 roku
  Wyświetleń: 1306
 59. 2017-02-14 KONSULTACJE SPOŁECZNE DOTYCZĄCE POWIATOWEGO PROGRAMU DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2017-2023
  Wyświetleń: 1305
 60. 2012-07-03 Ogłoszenie o wyborze w otwartym konkursie ofert na rzecz poprawy integracji społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin ze środowiskiem lokalnym
  Wyświetleń: 1300
 61. 2017-09-07 Informacja o konsultacjach społecznych
  Wyświetleń: 1294
 62. 2016-03-01 Zapytanie cenowe na prowadzenie programu korekcyjno-edukacyjnego
  Wyświetleń: 1291
 63. 2014-10-20 Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi cateringowej
  Wyświetleń: 1289
 64. 17-11-2015 Zapytanie cenowe na nocleg i wyżywienie dla 15 dorosłych uczestników, 15 dzieci oraz 4 opiekunów NOWE
  Wyświetleń: 1281
 65. 2014-11-18 Zapytanie ofertowe na wynajem sali wraz z usługą cateringową
  Wyświetleń: 1279
 66. 2014-11-12 Zapytanie ofertowe na wydruk i dostawę informatorów
  Wyświetleń: 1278
 67. 2018-03-23 Nabór na zastępstwo na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika
  Wyświetleń: 1276
 68. 03-11-2015 Zapytanie cenowe poczęstunek podczas zajęć
  Wyświetleń: 1275
 69. 2011-04-14 - Zapytanie o ofertę cenową - krata zewnętrzna do okna w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
  Wyświetleń: 1273
 70. 2011-03-08 Informacja o konkursie
  Wyświetleń: 1265
 71. 2014-06-12 Zapytanie ofertowe na opiekę nad dziećmi - 100 godzin
  Wyświetleń: 1257
 72. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor ds. rehabilitacji społecznej
  Wyświetleń: 1256
 73. 2016-12-13 Ogłoszenie Starosty Prudnickiego w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Prudniku
  Wyświetleń: 1254
 74. 2014-03-06 Terapeuta w Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Prudniku NOWE
  Wyświetleń: 1252
 75. 2015-02-11 Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Powiatu w Prudniku w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2015-2017
  Wyświetleń: 1250
 76. Psycholog Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności
  Wyświetleń: 1249
 77. Otwarty konkurs ofert na finansowe wsparcie 2013r
  Wyświetleń: 1243
 78. Konsultacje społeczne dotyczące Powiatowego Programu działań profilaktycznych w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie na lata 2013-2016
  Wyświetleń: 1239
 79. 2011-07-28 Ogłoszenie o wyborze w otwartym konkursie ofert na działania na rzecz rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej oraz środowiskowych form pomocy dziecku i rodzinie
  Wyświetleń: 1237
 80. 02-11-2015 Zapytanie cenowe na cykl spotkań edukacyjnych z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, pedagogizacje dla rodziców w przedszkolach i szkołach, zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci doświadczających zagrożonych przemocą, trening interperso
  Wyświetleń: 1234
 81. 2010-10-11 Ogłoszenie o wyborze oferty w otwartym konkursie na szkolenia ustawiczne rodzin zastępczych
  Wyświetleń: 1226
 82. 2013-09-06 Przetarg nieograniczony na: Świadczenie usług szkoleniowych dla uczestników projektu systemowego realizowanego przez Powiat Prudnicki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku - kurs - obsługa wózków jezdniowych
  Wyświetleń: 1218
 83. 2014-12-22 Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wykonanie zadań publicznych Powiatu Prudnickiego w 2015 roku.
  Wyświetleń: 1208
 84. 2014-04-07 Zarządzenie Kierownika PCPR w Prudniku w sprawie ustalenia terminu dodatkowych dni wolnych od pracy w 2014r. dla pracowników PCPR w Rodzinie
  Wyświetleń: 1205
 85. 2017-02-16 Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Referent - doradca ds. rehabilitacji osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 1204
 86. Pracownik socjalny Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności
  Wyświetleń: 1202
 87. 11-09-2015 Zapytanie cenowe na koordynatora projektu NIEBIESKA KARTA I CO DALEJ
  Wyświetleń: 1201
 88. 2014-05-16 Zapytanie ofertowe na wydrukowanie plakatów, ulotek, trening pozytywnego autowizerunku fryzjer i kosmetyczka w ramach projektu ZATRZYMAĆ PRZEMOC
  Wyświetleń: 1201
 89. Zaproszenie do projektu systemowego na 2012r.
  Wyświetleń: 1195
 90. 2011-06-08 Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na działania na rzecz rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej oraz środowiskowych form pomocy dziecku i rodzinie
  Wyświetleń: 1194
 91. 2013-09-06 Przetarg nieograniczony na: Świadczenie usług szkoleniowych dla uczestników projektu systemowego realizowanego przez Powiat Prudnicki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku - kurs - spawanie metodą MAG (135)
  Wyświetleń: 1192
 92. 2014-06-09 Zapytanie ofertowe na wydrukowanie plakatów, ulotek, trening pozytywnego autowizerunku fryzjer i kosmetyczka w ramach projektu ZATRZYMAĆ PRZEMOC
  Wyświetleń: 1192
 93. 24-11-2015 Zapytanie cenowe na opiekuna wyjazdu integracyjnego oraz nocleg i wyżywienie
  Wyświetleń: 1192
 94. Sprawozdanie finansowe jednostki za 2019 r.
  Wyświetleń: 1191
 95. 2014-06-09 Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie poradnictwa socjalnego, cykl spotkań edukacyjnych z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w ramach projektu ZATRZYMAĆ PRZEMOC
  Wyświetleń: 1190
 96. 2010-04-23 - Zapytanie o ofertę cenową - materiały budowlane
  Wyświetleń: 1189
 97. 2014-10-01 Przetarg nieograniczony na: Świadczenie usług szkoleniowych dla uczestników projektu systemowego realizowanego przez Powiat Prudnicki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku -postępowanie nr 6/2014
  Wyświetleń: 1188
 98. 2015-02-03 Wyniki otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w Art.3 Ust.3 Ustawy o Działalności Pożytku Publicznego i Wolontariacie w 2015 roku.
  Wyświetleń: 1186
 99. 2013-04-26 Zapytanie ofertowe na ochronę
  Wyświetleń: 1184
 100. 2014-11-05 Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie 120 godzinnego studium dla osób pracujących nad ograniczeniem zjawiska przemocy w rodzinie
  Wyświetleń: 1183
 101. 2013-12-09 Informacja o wynikach konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu w Prudniku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2006-2016
  Wyświetleń: 1181
 102. 2012-09-19 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 2012-09-17 r.
  Wyświetleń: 1175
 103. 2013-11-06 Przetarg nieograniczony na: Świadczenie usług szkoleniowych dla uczestników projektu systemowego realizowanego przez Powiat Prudnicki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku - kurs - palacz CO, uprawnienia elektryczne do 1 kV
  Wyświetleń: 1175
 104. 05-11-2015 Zapytanie cenowe na nocleg i wyżywienie dla 15 dorosłych uczestników, 15 dzieci oraz 4 opiekunów
  Wyświetleń: 1174
 105. 2014-07-21 Przetarg nieograniczony na: Świadczenie usług szkoleniowych dla uczestników projektu systemowego realizowanego przez Powiat Prudnicki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku -postępowanie nr 5/2014
  Wyświetleń: 1174
 106. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Młodszy referent ds. rehabilitacji społecznej
  Wyświetleń: 1173
 107. 02-11-2015 Zapytanie cenowe na dyżur w telefonie zaufania
  Wyświetleń: 1172
 108. 2013-12-13 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w sferze objętej ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2014r. w zakresie pomocy społecznej
  Wyświetleń: 1171
 109. Zapytanie cenowe dojazd, trening
  Wyświetleń: 1170
 110. Zapytanie cenowe poradnictwo specjalistyczne 2017
  Wyświetleń: 1167
 111. 11-09-2015 Zapytanie cenowe na przeprowadzenie poradnictwa prawnego
  Wyświetleń: 1165
 112. 2014-06-17 Przetarg nieograniczony na: Świadczenie usług szkoleniowych dla uczestników projektu systemowego realizowanego przez Powiat Prudnicki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku -postępowanie nr 2/2014
  Wyświetleń: 1165
 113. 2012-10-17 Przetarg nieograniczony na: Świadczenie usług szkoleniowych w zakresie prawa jazdy dla uczestników projektu *STOP PRZEMOCY*
  Wyświetleń: 1164
 114. Przetarg nieograniczony na świadczenie usług szkoleniowych dla uczestników projektu systemowego realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku- spawanie, wózek widłowy
  Wyświetleń: 1162
 115. 02-12-2015 Zapytanie cenowe na przeprowadzenie monitoringu realizacji programu korekcyjnego-edukacyjnego i ewaluacji wraz z raportem końcowym za 2015r.
  Wyświetleń: 1161
 116. 2011-08-01 Zapytanie o ofertę cenową - przeprowadzenie kursu języka angielskiego średniozaawansowanego
  Wyświetleń: 1161
 117. Przetarg Nieograniczony na: Świadczenie usług szkoleniowych dla uczestników projektu systemowego realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku - posadzki
  Wyświetleń: 1161
 118. 2016-11-16 Sporządzenie opinii o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenie rodzinnego domu dziecka
  Wyświetleń: 1160
 119. 2013-09-16 Przetarg nieograniczony na: Świadczenie usług szkoleniowych dla uczestników projektu systemowego realizowanego przez Powiat Prudnicki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku - kurs spawania metodą MAG (135)
  Wyświetleń: 1157
 120. 2014-06-06 Przetarg nieograniczony na: Świadczenie usług szkoleniowych dla uczestników projektu systemowego realizowanego przez Powiat Prudnicki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku -postępowanie nr 1/2014
  Wyświetleń: 1156
 121. Zapytanie o ofertę cenową - doradcy zawodowi (umowa zlecenie)
  Wyświetleń: 1156
 122. 2011-07-20 Zapytanie o ofertę cenową - materiały promocyjne
  Wyświetleń: 1154
 123. 2011-09-28 Zapytanie o ofertę cenową - przeprowadzenie kursu języka niemieckiego średniozaawansowanego
  Wyświetleń: 1154
 124. 2013-09-12 Przetarg nieograniczony na: Świadczenie usług szkoleniowych dla uczestników projektu systemowego realizowanego przez Powiat Prudnicki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku - kurs języka angielskiego
  Wyświetleń: 1154
 125. 2014-04-03 Koordynator projektu systemowego Nr POKL.07.01.02-16-010/13
  Wyświetleń: 1154
 126. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 1153
 127. Ogłoszenie o otwartym konkursie na szkolenia ustawiczne rodziców zastępczych
  Wyświetleń: 1149
 128. 2014-10-20 Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie 120 godzinnego studium tematycznego dla osób pracujących nad ograniczeniem zjawiska przemocy w rodzinie w związku z realizacją projektu RAZEM BEZPIECZNIEJ
  Wyświetleń: 1148
 129. Rok 2022
  Wyświetleń: 1148
 130. 02-11-2015 Zapytanie cenowe na przeprowadzenie superwizji procesu pomagania
  Wyświetleń: 1147
 131. Uchwała nr 11/39/2015 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 10.02.2015r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu w Prudniku w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2015-2017
  Wyświetleń: 1146
 132. 2013-06-13 Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż szafy zamykanej na klucz
  Wyświetleń: 1144
 133. 2012-09-19 Odpowiedzi na pytania Wykonawców
  Wyświetleń: 1142
 134. 2013-05-17 Zapytanie ofertowe na prowadzenie prac dla OIK Prudnik w ramach projektu RAZEM BEZPIECZNIEJ 2 TURA
  Wyświetleń: 1142
 135. 2013-09-12 Przetarg nieograniczony na: Świadczenie usług szkoleniowych dla uczestników projektu systemowego realizowanego przez Powiat Prudnicki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku - kurs obsługi komputera
  Wyświetleń: 1140
 136. 2013-09-13 Przetarg nieograniczony na: Świadczenie usług szkoleniowych w zakresie prawa jazdy kat. B dla uczestników projektu ZATRZYMAĆ PRZEMOC
  Wyświetleń: 1138
 137. 2012-05-16 Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi cateringowej
  Wyświetleń: 1136
 138. 2010-03-15 - Zapytanie o ofertę cenową - kursy zawodowe
  Wyświetleń: 1133
 139. 2013-11-25 Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Powiatu w Prudniku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2006-2016
  Wyświetleń: 1133
 140. 2016-10-19 Poczęstunek
  Wyświetleń: 1132
 141. 2017-03-07 Uchwała Zarządu Powiatu w Prudniku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu w Prudniku w sprawie uchwalenia „Powiatowego Programu działań profilaktycznych w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod...
  Wyświetleń: 1128
 142. 2011-09-22 Zapytanie o ofertę cenową - cartridge do drukarki
  Wyświetleń: 1127
 143. Interwent Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej
  Wyświetleń: 1126
 144. 11-09-2015 Zapytanie cenowe na przeprowadzenie kursu przedsiębiorczości
  Wyświetleń: 1124
 145. 2014-07-14 Przetarg nieograniczony na: Świadczenie usług szkoleniowych dla uczestników projektu systemowego realizowanego przez Powiat Prudnicki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku -postępowanie nr 4/2014
  Wyświetleń: 1123
 146. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Główny specjalista ds. administracyjnych
  Wyświetleń: 1123
 147. 2015-03-23 Ogłoszenie nr 2 na wolne stanowisko pracy koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej
  Wyświetleń: 1121
 148. 2012-08-10 Przetarg niograniczony na: Świadczenie usług szkoleniowych dla uczestników projektu systemowego realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku - rysunek
  Wyświetleń: 1119
 149. 2013-08-05 Przetarg nieograniczony na: Świadczenie usług szkoleniowych dla uczestników projektu systemowego realizowanego przez Powiat Prudnicki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku - kurs tworzenia stron intern. z elementami programów graficznych
  Wyświetleń: 1119
 150. 02-12-2015 Zapytanie cenowe na poczęstunek podczas zajęć
  Wyświetleń: 1118
 151. 2012-06-27 Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
  Wyświetleń: 1115
 152. 2016-10-19 Artykuły papiernicze
  Wyświetleń: 1115
 153. 2012-10-09 PRZETARG NIEOGRANICZONY na Świadczenie usług szkoleniowych w zakresie prawa jazdy dla uczestników projektu *STOP PRZEMOCY*
  Wyświetleń: 1114
 154. Przetarg nieograniczony na świadczenie usług szkoleniowych w zakresie prawa jazdy dla uczestników projektu systemowego realizowanego przez Powiatowe Centrum pomocy Rodzinie w Prudniku
  Wyświetleń: 1114
 155. 2010-02-12 - Zapytanie o ofertę cenową - ewaluacja projektu
  Wyświetleń: 1112
 156. 2014-07-03 Przetarg nieograniczony na: Świadczenie usług szkoleniowych dla uczestników projektu systemowego realizowanego przez Powiat Prudnicki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku -postępowanie nr 3/2014
  Wyświetleń: 1111
 157. 2012-09-18 Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu komputerowego
  Wyświetleń: 1108
 158. 2012-06-26 Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na rzecz poprawy integracji społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin ze środowiskiem lokalnym
  Wyświetleń: 1107
 159. 2012-08-09 Przetarg nieograniczony na: Świadczenie usług szkoleniowych dla uczestników projektu systemowego realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku
  Wyświetleń: 1107
 160. 2014-02-28 Terapeuta w Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Prudniku
  Wyświetleń: 1102
 161. 11-09-2015 Zapytanie cenowe na wydruk plakatów, ulotek, roll up
  Wyświetleń: 1101
 162. 2010-06-10 - Zapytanie o ofertę cenową - konsultacje prawne
  Wyświetleń: 1100
 163. 2012-09-17 Przetarg nieograniczony na: Świadczenie usług szkoleniowych dla uczestników projektu systemowego realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku -posadzki, grafika komputerowa
  Wyświetleń: 1100
 164. wyniki narkotesty
  Wyświetleń: 1098
 165. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Zastępca Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku
  Wyświetleń: 1095
 166. 2013-10-04 Przetarg nieograniczony na: Świadczenie usług szkoleniowych w zakresie prawa jazdy kat. B dla uczestników projektu ZATRZYMAĆ PRZEMOC
  Wyświetleń: 1091
 167. Przewodniczący Składu Orzekającego Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności
  Wyświetleń: 1091
 168. 2014-05-16 Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie poradnictwa socjalnego, cykl spotkań edukacyjnych z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w ramach projektu ZATRZYMAĆ PRZEMOC
  Wyświetleń: 1089
 169. 2017-09-25 Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor ds. rehabilitacji społecznej
  Wyświetleń: 1089
 170. Uchwała nr 164/405/2013 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 20 listopada 2013r w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu w Prudniku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Powiat.Prog. Działań na Rzecz Osób Niepeł. 2006-2016
  Wyświetleń: 1087
 171. 2010-03-16 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - ewaluacja projektu
  Wyświetleń: 1086
 172. 2010-06-09 - Zapytanie cenowe - drzwi zewnętrzne
  Wyświetleń: 1083
 173. 2013-09-12 Przetarg nieograniczony na: Świadczenie usług szkoleniowych dla uczestników projektu systemowego realizowanego przez Powiat Prudnicki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku - kurs języka niemieckiego
  Wyświetleń: 1083
 174. 2013-04-09 Zapytanie ofertowe na dostawę drzwi
  Wyświetleń: 1081
 175. 11-09-2015 Zapytanie cenowe na przeprowadzenie grupy wsparcia dla ofiar przemocy domowej
  Wyświetleń: 1079
 176. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 1078
 177. 2012-08-10 Koordynator projektu systemowego Nr POKL.07.01.02-16-010/12
  Wyświetleń: 1077
 178. 2011-03-14 Terapeuta w Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Prudniku
  Wyświetleń: 1075
 179. 2013-04-24 Zapytanie ofertowe na prowadzenie prac dla OIK Prudnik
  Wyświetleń: 1071
 180. 2010-04-19 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - kursy zawodowe
  Wyświetleń: 1070
 181. 2011-08-24 Zapytanie o ofertę cenową - przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. C (NOWE)
  Wyświetleń: 1070
 182. 2011-08-17 Zapytanie o ofertę cenową - stół owalny i krzesła (NOWE)
  Wyświetleń: 1069
 183. 2012-05-04 Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
  Wyświetleń: 1069
 184. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w otwartym konkursie na szkolenia ustawiczne rodziców zastępczych
  Wyświetleń: 1068
 185. 2010-06-10 - Zapytanie o ofertę cenową - opieka nad dziećmi
  Wyświetleń: 1067
 186. 2012-08-31 Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu komputerowego
  Wyświetleń: 1062
 187. 20-12-2012 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej
  Wyświetleń: 1057
 188. 2014-02-20 Zapytanie ofertowe na dostawę cartridgy do drukarki i urządzenia wielofunkcyjnego
  Wyświetleń: 1056
 189. Doradca zawodowy Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności
  Wyświetleń: 1056
 190. 2011-07-22 Zapytanie o ofertę cenową - stół owalny i krzesła
  Wyświetleń: 1053
 191. 2011-07-19 Zapytanie o ofertę cenową - przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B
  Wyświetleń: 1052
 192. 2011-10-17 Zapytanie o ofertę cenową - przeprowadzenie kursu spawania metodą MAG
  Wyświetleń: 1051
 193. 11-09-2015 Zapytanie cenowe na wydruk plakatów, ulotek.
  Wyświetleń: 1047
 194. 2010-03-16 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - opieka nad dziećmi
  Wyświetleń: 1047
 195. 2011-09-15 Zapytanie o ofertę cenową - trzy dobowy nocleg z wyżywieniem
  Wyświetleń: 1047
 196. 2011-05-11 Informacja o wynikach naboru na stanowisko - Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
  Wyświetleń: 1046
 197. 2011-10-07 Referent - doradca do spraw osób niepełnosprawnych w ramach projektu systemowego Nr POKL.07.01.02-16-010/11
  Wyświetleń: 1042
 198. 2010-06-11 - zapytanie cenowe - trening umiejętności interpersonalnych PO KL
  Wyświetleń: 1039
 199. 2011-10-04 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej - cartridge do drukarki
  Wyświetleń: 1039
 200. 2011-09-02 Zapytanie o ofertę cenową - drzwi do pomieszczenia biurowego
  Wyświetleń: 1038
 201. 2012-09-17 Unieważnienie zapytania ofertowego z dn. 2012-08-31 dotyczącego sprzętu komputerowego
  Wyświetleń: 1038
 202. 2012-10-10 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na usługę: wynajem autobusu
  Wyświetleń: 1037
 203. 11-09-2015 Zapytanie cenowe na przeprowadzenie poradnictwa psychologicznego
  Wyświetleń: 1035
 204. 2010-07-23 Ogłoszenie o otwartym konkursie na szkolenia ustawiczne rodziców zastępczych
  Wyświetleń: 1034
 205. 2011-04-14 - Zapytanie o ofertę cenową - krata zewnętrzna do okna w Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej
  Wyświetleń: 1034
 206. 2011-08-11 Unieważnienie prowadzonego postepowania pn. Zapytanie o ofertę cenową - stół owalny i krzesła
  Wyświetleń: 1034
 207. 2012-08-16 Informacja o wynikach naboru na stanowisko: Asystent koordynatora projektu /0,5 etatu/ w ramach projektu systemowego Nr POKL.07.01.02-16-010/12
  Wyświetleń: 1033
 208. 2011-10-21 Referent - stanowisko ds. rehabilitacji społecznej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku
  Wyświetleń: 1031
 209. 2017-12-05 Zarząd Powiatu w Prudniku ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w sferze objętej ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2018r. w zakresie pomocy społecznej
  Wyświetleń: 1031
 210. Zapytanie o ofertę cenową - catering podczas zajęć z psychologiem i doradcą zawodowym
  Wyświetleń: 1031
 211. 2011-01-24 Terapeuta Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Prudniku
  Wyświetleń: 1030
 212. Sekretarz Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności
  Wyświetleń: 1030
 213. 2011-09-01 Zapytanie o ofertę cenową - przeprowadzenie kursu posadzkarskiego
  Wyświetleń: 1028
 214. 2012-06-28 Zawiadomienie o wyborze nakorzystniejszej oferty na zakup i dostawę mebli biurowych
  Wyświetleń: 1027
 215. 2013-04-26 Zapytanie ofertowe na promocję projektu
  Wyświetleń: 1027
 216. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Główny specjalista ds. administracyjnych
  Wyświetleń: 1027
 217. 2013-08-08 Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie treningu budowania pozytywnego autowizerunku opartego o konsultacje z wizażystą, fryzjerem, kosmetyczką i terapeutą
  Wyświetleń: 1026
 218. 2011-07-12 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej - psycholog (umowa zlecenie)
  Wyświetleń: 1025
 219. 2013-04-08 Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie warsztatów doradztwa zawodowego
  Wyświetleń: 1025
 220. 2010-06-30 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - konsultacje prawne
  Wyświetleń: 1023
 221. 2012-06-06 Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie warsztatów doradztwa zawodowego
  Wyświetleń: 1023
 222. 11-09-2015 Zapytanie cenowe na przeprowadzenie kursu obsługi kasy fiskalnej
  Wyświetleń: 1021
 223. 2011-05-11 Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie warsztatów psychologicznych
  Wyświetleń: 1021
 224. 2012-05-28 Zawiadomienie o wyborze nakorzystniejszej oferty na przeprowadzenie warsztatów psychologicznych
  Wyświetleń: 1018
 225. 2017-12-18 Zapytanie cenowe - poradnictwo specjalistyczne
  Wyświetleń: 1018
 226. 2011-09-15 Zapytanie o ofertę cenową - przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B
  Wyświetleń: 1017
 227. 2013-04-08 Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie warsztatów psychologicznych
  Wyświetleń: 1017
 228. 2012-07-24 Zawiadomienie o wyborze nakorzystniejszej oferty na wykonanie usługi cateringowej podczas zajęć dydaktycznych w ramach programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
  Wyświetleń: 1016
 229. 2010-06-10 - Zapytanie o ofertę cenową - terapeuta prowadzący grupę wsparcia
  Wyświetleń: 1015
 230. 2012-12-03 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę materiałów eksploatacyjnych
  Wyświetleń: 1012
 231. 2011-07-27 Zapytanie o ofertę cenową - przeprowadzenie kursu komputerowego
  Wyświetleń: 1010
 232. 2011-08-23 Unieważnienie prowadzonego postepowania pn. Zapytanie o ofertę cenową - przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. C
  Wyświetleń: 1009
 233. 11-09-2015 Zapytanie cenowe na przeprowadzenie grupy terapeutycznej dla osób doświadczających przemocy w rodzinie
  Wyświetleń: 1008
 234. 11-09-2015 Zapytanie cenowe na przeprowadzenie poradnictwa rodzinnego
  Wyświetleń: 1007
 235. 2010-02-12 - Zapytanie o ofertę cenową - dostosowanie wejścia do budynku oraz łazienki do potrzeb osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 1007
 236. 11-09-2015 Zapytanie cenowe na przeprowadzenie prawa jazdy kategorii B
  Wyświetleń: 1006
 237. 2011-07-12 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej - doradcy zawodowi (umowa zlecenie)
  Wyświetleń: 1006
 238. 2012-05-28 Zawiadomienie o wyborze nakorzystniejszej oferty na przeprowadzenie warsztatów doradztwa zawodowego
  Wyświetleń: 1006
 239. 2013-11-12 Zapytanie ofertowe na wynajem sali wraz z usługą cateringową
  Wyświetleń: 1006
 240. 2010-06-30 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - trening umiejętności interpersonalnych PO KL
  Wyświetleń: 1005
 241. 2012-11-21 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej: trening
  Wyświetleń: 1005
 242. 2011-07-11 Referent ds. księgowości w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w prudniku
  Wyświetleń: 1004
 243. Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi cateringowej dla uczestników projektu sysytemowego realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku
  Wyświetleń: 1004
 244. 2013-07-02 Przetarg nieograniczony na: Świadczenie usług szkoleniowych dla uczestników projektu systemowego realizowanego przez Powiat Prudnicki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku - prawo jazdy kat. B, kosmetyczny, pracownik ochrony
  Wyświetleń: 1003
 245. 2014-05-13 Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi informatycznej w ramach projektu systemowego Nr POKL.07.01.02-16-010/13
  Wyświetleń: 1003
 246. 2011-09-27 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej - przeprowadzenie kursu posadzkarskiego
  Wyświetleń: 1002
 247. 2013-09-10 Zapytanie ofertowe na dostawę drzwi dla osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 999
 248. Informacja o wynikach naboru na stanowisko Sekretarz Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności - NOWE
  Wyświetleń: 999
 249. 2010-06-30 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - opieka nad dziećmi
  Wyświetleń: 997
 250. 2012-07-18 Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi cateringowej podczas zajęć dydaktycznych w ramach programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
  Wyświetleń: 997
 251. 11-09-2015 Zapytanie cenowe na przeprowadzenie Akademie Aktywnego Rodzica
  Wyświetleń: 996
 252. 2014-02-03 Zapytanie ofertowe na zaprojektowanie, wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych
  Wyświetleń: 996
 253. 2010-03-16 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dostosowanie wejścia do budynku oraz łazienki do potrzeb osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 995
 254. 2012-07-17 Informacja o wynikach naboru na stanowisko - Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
  Wyświetleń: 995
 255. 2012-08-01 Asystent koordynatora projektu /0,5 etatu/ w ramach projektu systemowego Nr POKL.07.01.02-16-010/12
  Wyświetleń: 995
 256. 2013-04-10 Zapytanie ofertowe na modyfikację i unowocześnienie strony internetowej
  Wyświetleń: 995
 257. 2011-10-13 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej - przeprowadzenie kursu języka niemieckiego średniozaawansowanego
  Wyświetleń: 994
 258. 2011-08-01 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej - materiały promocyjne
  Wyświetleń: 993
 259. 2011-08-11 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej - przeprowadzenie kursu komputerowego
  Wyświetleń: 993
 260. 2011-09-01 Informacja o wynikach naboru na stanowisko - Referent ds. księgowości w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku (NOWE)
  Wyświetleń: 993
 261. 2012-10-10 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na usługę zorganizowania wyjazdu
  Wyświetleń: 992
 262. 11-09-2015 Zapytanie cenowe na przeprowadzenie programu korekcyjno-edukacyjnego w oparciu o program The Duluth Model
  Wyświetleń: 991
 263. 2011-10-21 Referent - stanowisko ds. kancelaryjnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku
  Wyświetleń: 991
 264. 2013-08-08 Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kursu samoobrony WenDo w wersji podstawowej
  Wyświetleń: 991
 265. 25-11-2011 Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. kancelaryjnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku
  Wyświetleń: 991
 266. 2011-09-06 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej - przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. C
  Wyświetleń: 990
 267. 2011-09-08 Referent ds. księgowości w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku (NOWE)
  Wyświetleń: 990
 268. 2014-03-11 Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi cateringowej
  Wyświetleń: 990
 269. 2013-04-12 Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi cateringowej
  Wyświetleń: 989
 270. 2010-08-31 Ogłoszenie o wyborze ofert w otwartym konkursie na szkolenia ustawiczne rodzin zastępczych
  Wyświetleń: 988
 271. 2012-04-19 Inspektor - doradca ds. osób niepełnosprawnych w ramach projektu systemowego Nr POKL.07.01.02-16-010/12
  Wyświetleń: 986
 272. 2014-03-28 Zapytanie ofertowe dla realizatorów RAZEM BEZPIECZNIEJ
  Wyświetleń: 983
 273. 2011-10-17 Zapytanie o ofertę cenową - przeprowadzenie kursu kierowców wózków jezdniowych z napędem silnikowym
  Wyświetleń: 982
 274. 2012-07-02 Zawiadomienie o wyborze nakorzystniejszej oferty na pracownika ds. zamówień publicznych w ramach projektu systemowego Nr POKL.07.01.02-16-010/12
  Wyświetleń: 979
 275. 2011-05-11 Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie warsztatów doradztwa zawodowego
  Wyświetleń: 978
 276. 2012-04-20 Asystent koordynatora projektu w ramach projektu systemowego Nr POKL.07.01.02-16-010/12
  Wyświetleń: 978
 277. Nabory i konkursy na wolne stanowiska
  Wyświetleń: 978
 278. 2014-02-20 Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie warsztatów psychologicznych
  Wyświetleń: 977
 279. 2010-06-30 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - konsultacje psychologiczne
  Wyświetleń: 976
 280. 2011-11-09 Zawiadomienie o wyborze nakorzystniejszej oferty - przeprowadzenie kursu kierowców wózków jezdniowych z napędem silnikowym
  Wyświetleń: 976
 281. 2014-02-19 Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie warsztatów doradztwa zawodowego
  Wyświetleń: 976
 282. 2011-09-19 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej - drzwi do pomieszczenia biurowego
  Wyświetleń: 975
 283. 2012-11-21 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na usługę zorganizowania wyjazdu
  Wyświetleń: 973
 284. 2014-03-06 Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie i dokumentowanie Programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie
  Wyświetleń: 973
 285. 2011-09-21 Informacja o wynikach naboru na stanowisko - Referent ds. księgowości w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku (NOWE)
  Wyświetleń: 972
 286. 2013-04-10 Zapytanie ofertowe na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych
  Wyświetleń: 972
 287. 2013-07-23 Przetarg nieograniczony na: Świadczenie usług szkoleniowych dla uczestników projektu systemowego realizowanego przez Powiat Prudnicki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku - kurs operator koparko-ładowarki kl. III uprawnień
  Wyświetleń: 970
 288. 2011-09-02 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej - stół owalny i krzesła (NOWE)
  Wyświetleń: 969
 289. 11-09-2015 Zapytanie cenowe na przeprowadzenie superwizji procesu pomagania
  Wyświetleń: 968
 290. 2011-08-10 Zapytanie o ofertę cenową - przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. C
  Wyświetleń: 967
 291. 2012-02-14 Pracownik socjalny w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku 1/2 etatu w ramach projektu systemowego PO KL
  Wyświetleń: 967
 292. 2012-07-25 Informacja o wynikach naboru na stanowisko Opiekun dziecięcy w ramach projektu współfinansowanego ze środków MPiPS w ramach Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej (umowa zlecenie)
  Wyświetleń: 967
 293. 2014-06-09 Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi cateringowej
  Wyświetleń: 967
 294. 11-09-2015 Zapytanie cenowe na przeprowadzenie kursu Wen Do wersja podstawowa i zaawansowana
  Wyświetleń: 966
 295. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 961
 296. 2012-06-15 Zawiadomienie o wyborze nakorzystniejszej oferty na przeprowadzenie warsztatów doradztwa zawodowego
  Wyświetleń: 960
 297. 2014-05-13 Zapytanie ofertowe na pracownika do zamówień publicznych w ramach projektu systemowego Nr POKL.07.01.02-16-010/13
  Wyświetleń: 960
 298. 2010-06-10 - Zapytanie o ofertę cenową - konsultacje psychologiczne
  Wyświetleń: 959
 299. 2012-04-25 Informacja o wynikach naboru na stanowisko terapeuty w Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Prudniku
  Wyświetleń: 958
 300. 2013-07-31 Przetarg nieograniczony na: Świadczenie usług szkoleniowych dla uczestników projektu systemowego realizowanego przez Powiat Prudnicki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku - kurs operator koparki kl. III uprawnień
  Wyświetleń: 957
 301. 2010-06-30 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - terapeuta prowadzący grupę wsparcia
  Wyświetleń: 956
 302. 2011-02-09 Informacja o wynikach naboru na stanowisko - Terapeuta Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Prudniku
  Wyświetleń: 956
 303. 2013-06-10 Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi informatycznej
  Wyświetleń: 955
 304. 2013-10-31 Zapytanie ofertowe na wydruk i dostawę informatorów
  Wyświetleń: 955
 305. 2011-10-17 Zawiadomienie o wyborze nakorzystniejszej oferty - Przeprowadzenie kursu prawa jazdy kategorii B w ramach projektu pn. RAZEM PRZECIW PRZEMOCY
  Wyświetleń: 954
 306. 2012-07-25 Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi informatycznej dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku w ramach projektu systemowego Nr POKL.07.01.02-16-010/12
  Wyświetleń: 954
 307. 2011-11-25 Informacja o wynikach naboru na stanowisko Referent - stanowisko ds. rehabilitacji społecznej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku
  Wyświetleń: 952
 308. 2012-08-02 Zawiadomienie o wyborze nakorzystniejszej oferty na dostawę sprzętu komputerowego i cartridgy do drukarki i urządzenia wielofunkcyjnego
  Wyświetleń: 952
 309. 22-09-2015 Zapytanie cenowe na przeprowadzenie superwizji procesu pomagania
  Wyświetleń: 952
 310. 2010-07-20 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej - poczęstunek dla uczestników grup wsparcia
  Wyświetleń: 951
 311. 2010-05-06 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - materiały do realizacji części praktycznej kursu płytkarskiego
  Wyświetleń: 947
 312. 2011-11-02 Zawiadomienie o wyborze nakorzystniejszej oferty - przeprowadzenie kursu spawania metodą MAG
  Wyświetleń: 942
 313. 2011-08-02 Informacja o wynikach naboru na stanowisko - Referent ds. księgowości w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku
  Wyświetleń: 941
 314. 2014-05-16 Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kursu samoobrony WenDo w wersji podstawowej w ramach projektu ZATRZYMAĆ PRZEMOC
  Wyświetleń: 940
 315. 2011-10-27 Informacja o wynikach naboru na stanowisko Referent - doradca do spraw osób niepełnosprawnych w ramach projektu systemowego Nr POKL.07.01.02-16-010/11
  Wyświetleń: 937
 316. 2013-06-10 Zapytanie ofertowe na pracownika ds. zamówień publicznych
  Wyświetleń: 937
 317. 2013-07-18 Przetarg nieograniczony na: Świadczenie usług szkoleniowych dla uczestników projektu systemowego realizowanego przez Powiat Prudnicki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku - kurs kosmetyczny
  Wyświetleń: 937
 318. 2012-05-07 Informacja o wynikach naboru na stanowisko Inspektora - doradcy ds. osób niepełnosprawnych w ramach projektu systemowego Nr POKL.07.01.02-16-010/12
  Wyświetleń: 929
 319. 2012-05-30 Zawiadomienie o wyborze nakorzystniejszej oferty na wykonanie usługi cateringowej
  Wyświetleń: 922
 320. 2014-02-10 Zapytanie ofertowe na dostawę cartridgy do drukarki i urządzenia wielofunkcyjnego
  Wyświetleń: 920
 321. Konsultacje społeczne - Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2018 - 2020
  Wyświetleń: 902
 322. 2012-07-19 Opiekun dziecięcy w ramach projektu współfinansowanego ze środków MPiPS w ramach Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej (umowa zlecenie)
  Wyświetleń: 897
 323. 2011-07-12 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej - catering podczas zajęć z psychologiem i doradcą zawodowym
  Wyświetleń: 889
 324. 2010-06-16 - Zapytanie o ofertę cenową - poczęstunek dla uczestników grup wsparcia
  Wyświetleń: 888
 325. 2017-11-10 Uchwała Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 10.11.2017r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych Powiatu Prudnickiego w 2018r
  Wyświetleń: 886
 326. 2012-07-17 Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu komputerowego i cartridgy do drukarki i urządzenia wielofunkcyjnego
  Wyświetleń: 884
 327. 2010-05-06 - Aktualizacja do zawiadomienia o wyborze oferty - kursy zawodowe
  Wyświetleń: 878
 328. 2013-07-17 Przetarg nieograniczony na: Świadczenie usług szkoleniowych dla uczestników projektu systemowego realizowanego przez Powiat Prudnicki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku - pracownik ochrony
  Wyświetleń: 875
 329. 2011-12-30 Unieważnienie prowadzonego postepowania pn. Zapytanie o ofertę cenową - trzy dobowy nocleg z wyżywieniem
  Wyświetleń: 873
 330. 2012-05-04 Informacja o wynikach naboru na stanowisko asystent koordynatora projektu /0,5 etatu/w ramach projektu systemowego Nr POKL.07.01.02-16-010/12
  Wyświetleń: 873
 331. 2012-06-15 Zapytanie ofertowe na pracownika ds. zamówień publicznych w ramach projektu systemowego Nr POKL.07.01.02-16-010/12
  Wyświetleń: 871
 332. 2018-01-11 Zapytanie cenowe - poradnictwo prawne, poradnictwo socjalne dla osób dorosłych uwikłanych w przemoc domową
  Wyświetleń: 870
 333. 2014-03-28 Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie
  Wyświetleń: 861
 334. 2013-07-02 Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi cateringowej
  Wyświetleń: 860
 335. 2013-08-06 Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie studium tematycznego dla osób pracujących nad ograniczeniem zjawiska przemocy w rodzinie
  Wyświetleń: 860
 336. Informacja o wynikach naboru na stanowisko Sekretarz Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności
  Wyświetleń: 857
 337. 2012-02-28 Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracownika socjalnego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku 1/2 etatu w ramach projektu systemowego PO KL
  Wyświetleń: 852
 338. BEZPIECZNY DOM Zapytanie Cenowe- PROMOCJA
  Wyświetleń: 849
 339. 2018-03-16 Zapytanie ofertowe – psycholog - sporządzanie opinii o predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzeniu RDD
  Wyświetleń: 846
 340. 2011-08-12 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej - przeprowadzenie kursu języka angielskiego średniozaawansowanego
  Wyświetleń: 845
 341. 2013-07-08 Przetarg nieograniczony na: Świadczenie usług szkoleniowych dla uczestników projektu systemowego realizowanego przez Powiat Prudnicki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku - ogrodnik - aranżacja terenów zielonych
  Wyświetleń: 845
 342. 2013-05-17 Zapytanie ofertowe na promocję projektu RAZEM BEZPIECZNIEJ 2 TURA
  Wyświetleń: 843
 343. 2011-08-01 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej - przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B
  Wyświetleń: 842
 344. 2012-09-14 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania pn. Przetarg Nieograniczony na Świadczenie usług szkoleniowych dla uczestników projektu systemowego realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku - posadzki
  Wyświetleń: 842
 345. 2013-06-14 Zapytanie ofertowe na dostawę zestawu komputerowego, niszczarki oraz cartridgy do drukarki i urządzenia wielofunkcyjnego
  Wyświetleń: 837
 346. 2018-10-31 Zapytanie cenowe w związku z realizacją projektu pn. BEZPIECZNA RODZINA
  Wyświetleń: 834
 347. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wykonanie zadań publicznych Powiatu Prudnickiego w 2019 roku
  Wyświetleń: 832
 348. 2013-08-05 Przetarg nieograniczony na: Świadczenie usług szkoleniowych dla uczestników projektu systemowego realizowanego przez Powiat Prudnicki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku - kurs - Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 830
 349. 2018-03-22 Zapytanie ofertowe - Realizacja programu korekcyjno – edukacyjnego
  Wyświetleń: 824
 350. 2018-10-23 Zapytanie cenowe - sporządzanie opinii o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia Rodzinnego Domu Dziecka
  Wyświetleń: 817
 351. 2011-08-03 Referent ds. księgowości w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku (NOWE)
  Wyświetleń: 813
 352. 2014-02-11 Zapytanie ofertowe na zaprojektowanie, wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych
  Wyświetleń: 809
 353. Zapytanie ofertowe - Inspektor Ochrony Danych
  Wyświetleń: 796
 354. 2018-09-28 Zapytanie cenowe na nocleg z wyżywieniem (4 doby) oraz 2 sale
  Wyświetleń: 784
 355. Zapytanie cenowe - pomoc psychologiczna dla osób dorosłych i dzieci w ramach bieżącej działalności Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej
  Wyświetleń: 779
 356. 2018-10-19 Zapytanie cenowe w związku z realizacją Projektu pn. BEZPIECZNA RODZINA
  Wyświetleń: 778
 357. Zapytanie cenowe na dowóz 24 osób do Centrum Turystyki Niekonwencjonalnej Srebrna Góra
  Wyświetleń: 765
 358. II Zapytanie ofertowe - Inspektor Ochrony Danych
  Wyświetleń: 756
 359. Zapytanie ofertowe - Sporządzanie opinii o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastepczej i RDD
  Wyświetleń: 753
 360. Zapytanie ofertowe - wymiana oświetlenia w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku
  Wyświetleń: 748
 361. Raport o stanie zapewnienia dostępności 2021 r.
  Wyświetleń: 746
 362. Zapytanie cenowe - poczęstunek
  Wyświetleń: 740
 363. 2018-05-17 Zapytanie cenowe - art. papiernicze
  Wyświetleń: 736
 364. 16-04-2018 Zapytanie ofertowe na sporządzanie opinii o predyspozycji i motywacji do pełnienia fukcji rodziny zastępczej
  Wyświetleń: 735
 365. 2018-05-17 Zapytanie cenowe - narkotesty
  Wyświetleń: 725
 366. Ogłoszenie o naborze na uczestnictwo w Studium tematycznym dla osób pracujących nad ograniczeniem zjawiska przemocy w rodzinie - II stopień specjalistyczny
  Wyświetleń: 722
 367. 2018-09-21 Zapytanie cenowe na tonery
  Wyświetleń: 721
 368. 2017-10-10 Testowe ogłoszenie o naborze
  Wyświetleń: 715
 369. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wykonanie zadań publicznych Powiatu Prudnickiego w 2020 roku
  Wyświetleń: 715
 370. Zapytanie cenowe na realizację zadań z Projektu pn. BEZPIECZNA RODZINA
  Wyświetleń: 715
 371. 2018-09-07 Zapytanie cenowe w związku z realizacją Projektu pn. "BEZPIECZNA RODZINA"
  Wyświetleń: 711
 372. 2018-09-03 Sporządzenie opinii o posiadaniu predyzspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka
  Wyświetleń: 705
 373. Zapytanie cenowe - zapewnienie 4 - dobowego noclegu z wyżywieniem i 2 sal dla uczestników oraz opiekunów projektu pn. OD PRZEMOCY DO MOCY - 2 tury
  Wyświetleń: 702
 374. 2018-09-25 Zapytanie ofertowe - Sporządzanie opinii o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia Rodzinnego Domu Dziecka
  Wyświetleń: 698
 375. Zapytanie cenowe - Poczęstunek wraz z dowozem do Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej
  Wyświetleń: 696
 376. Zapytanie cenowe - tonery
  Wyświetleń: 692
 377. Sprawozdanie finansowe jednostki za 2020 r.
  Wyświetleń: 683
 378. Zapytanie cenowe - usługa transportu
  Wyświetleń: 678
 379. Nabór na wolne stanowisko - Inspektor
  Wyświetleń: 661
 380. Zapytanie cenowe - Poradnictwo w zakresie nauki pielęgnacji/ rehabilitacji - opieka wytchnieniowa 2019 r.
  Wyświetleń: 656
 381. Zapytanie cenowe - środki czystości
  Wyświetleń: 655
 382. Zapytanie cenowe - poczęstunek podczas zajęć
  Wyświetleń: 651
 383. Zapytanie cenowe - poczęstunek
  Wyświetleń: 650
 384. Zapytanie cenowe - poradnictwo specjalistyczne
  Wyświetleń: 641
 385. Zapytanie cenowe - świadczenie usług specjalistycznych - logopedycznych
  Wyświetleń: 640
 386. Zapytanie cenowe - 4 dobowy nocleg z wyżywieniem i dwie sale dla uczestników oraz opiekunów projektu
  Wyświetleń: 633
 387. Zapytanie cenowe - Prowadzenie programu korekcyjno - edukacyjnego w oparciu o elementy "The Duluth Model"
  Wyświetleń: 633
 388. 2018-05-17 Zapytanie cenowe - poczęstunek
  Wyświetleń: 628
 389. Zapytanie ofertowe - sporządzanie opinii o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka
  Wyświetleń: 628
 390. Zapytanie ofertowe - poradnictwo specjalistyczne na rok 2019
  Wyświetleń: 625
 391. Zapytanie cenowe - poradnictwo socjalne dla osób dorosłych uwikłanych w przemoc domową
  Wyświetleń: 621
 392. Zapytanie ofertowe - usługa aktywnej integracji społecznej o charakterze zdrowotnym skierowane do wychowanków pieczy zastępczej w powiecie prudnickim
  Wyświetleń: 615
 393. Zapytanie cenowe - Poradnictwo w zakresie nauki pielęgnacji/ rehabilitacji - opieka wytchnieniowa 2019 r.
  Wyświetleń: 609
 394. Zapytanie cenowe - artykuły biurowe
  Wyświetleń: 608
 395. 2018-05-17 Zapytanie cenowe - poradnictwo specjalistyczne
  Wyświetleń: 605
 396. Zapytanie ofertowe - transport
  Wyświetleń: 605
 397. Zapytanie cenowe - poczęstunek
  Wyświetleń: 599
 398. Zapytanie cenowe - poradnictwo uzależnień dla osób dorosłych doświadczających lub zagrożonych przemocą domową
  Wyświetleń: 598
 399. Zapytanie cenowe - prowadzenie programu psychologiczno – terapeutycznego dla osób stosujących przemoc w rodzinie
  Wyświetleń: 596
 400. Zapytanie cenowe - poradnictwo prawne
  Wyświetleń: 589
 401. Zapytanie cenowe - narkotesty
  Wyświetleń: 583
 402. Zapytanie cenowe - Poczęstunek
  Wyświetleń: 583
 403. Zapytanie ofertowe - udzielenie indywidualnych korepetycji z matematyki, j. angielskiego oraz j. polskiego
  Wyświetleń: 583
 404. Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie 3 dniowych warsztatów poznawczo - terapeutycznych
  Wyświetleń: 581
 405. 2018-06-22 Zapytanie cenowe - poradnictwo specjalistyczne
  Wyświetleń: 578
 406. 2018-07-02 Zapytanie cenowe - poradnictwo prawne
  Wyświetleń: 574
 407. Zapytanie cenowe - opracowanie graficzne informacji o projekcie oraz jej publikacja
  Wyświetleń: 572
 408. Zapytanie cenowe - Poradnictwo socjalne
  Wyświetleń: 571
 409. Zapytanie cenowe - Poradnictwo socjalne dla osób dorosłych uwikłanych w przemoc domową
  Wyświetleń: 571
 410. Zapytanie cenowe - poradnictwo specjalistyczne na rok 2020
  Wyświetleń: 567
 411. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wykonanie zadań publicznych Powiatu Prudnickiego w 2021 roku
  Wyświetleń: 566
 412. Nabór na stanowisko - księgowy/księgowa
  Wyświetleń: 562
 413. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Zastępca dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku
  Wyświetleń: 560
 414. 2018-09-07 Zapytanie cenowe na środki czystości
  Wyświetleń: 554
 415. Ogłoszenie o zamówieniu - usługi aktywnej integracji społecznej o charakterze zdrowotnym skierowane do wychowanków pieczy zastępczej w powiecie prudnickim
  Wyświetleń: 551
 416. Zapytanie ofertowe - transport w ramach realizacji projektu "RODZINA WOLNA OD PRZEMOCY"
  Wyświetleń: 551
 417. Zapytanie cenowe - artykuły biurowe
  Wyświetleń: 549
 418. Zapytanie ofertowe - usługi aktywnej integracji społecznej o charakterze zdrowotnym skierowane do wychowanków pieczy zastępczej w powiecie prudnickim
  Wyświetleń: 549
 419. Nazwa zamówienia: usługi aktywnej integracji społecznej o charakterze zdrowotnym skierowane do wychowanków pieczy zastępczej w powiecie prudnickim
  Wyświetleń: 547
 420. Ogłoszenie o zamówieniu - usługi aktywnej integracji społecznej o chrakterze zdrowotnym skierowane do wychowanków pieczy zastępczej w powiecie prudnickim
  Wyświetleń: 536
 421. Zapytanie cenowe - narkotesty do wykrywania narkotyków i dopalaczy
  Wyświetleń: 533
 422. Zapytanie cenowe - poradnictwo specjalistyczne - opieka wytchnieniowa
  Wyświetleń: 529
 423. 2018-09-11 Zapytanie cenowe na nocleg z wyżywieniem (4 doby) oraz 2 sale
  Wyświetleń: 521
 424. 2018-08-20 Sporządzenie opinii o posiadaniu predyzspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzeniu rodzinnego domu dziecka
  Wyświetleń: 518
 425. Zapytanie ofertowe - Transport
  Wyświetleń: 515
 426. Zapytanie ofertowe - transport na obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego
  Wyświetleń: 514
 427. Zapytanie cenowe - zapewnienie 4 dobowego noclegu z wyżywieniem - II tury
  Wyświetleń: 513
 428. Zaproszenie do pracy w komisji do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych
  Wyświetleń: 511
 429. Zapytanie ofertowe - poradnictwo socjalne dla osób dorosłych uwikłanych w przemoc domową
  Wyświetleń: 510
 430. Zapytanie ofertowe - udzielenie indywidualnych korepetycji z matematyki, j. angielskiego oraz j. polskiego
  Wyświetleń: 488
 431. Udzielenie indywidualnych korepetycji z matematyki, j. polskiego oraz j. angielskiego dla wychowanków pieczy zastępczej
  Wyświetleń: 485
 432. Zapytanie cenowe - tonery
  Wyświetleń: 482
 433. Zapytanie ofertowe - opieka wytchnieniowa
  Wyświetleń: 482
 434. Zapytanie cenowe - Poradnictwo socjalne dla osób dorosłych uwikłanych w przemoc
  Wyświetleń: 474
 435. Zapytanie ofertowe - usługa aktywnej integracji społecznej o charakterze zdrowotnym skierowane do wychowanków pieczy zastępczej w powiecie prudnickim
  Wyświetleń: 474
 436. Konsultacje społeczne - Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2021 - 2023
  Wyświetleń: 467
 437. Ogłoszenie o zamówieniu - usługi aktywnej integracji społecznej o chrakterze zdrowotnym skierowane do wychowanków pieczy zastępczej w powiecie prudnickim
  Wyświetleń: 467
 438. Zapytanie cenowe w związku z realizacją Projektu pn. ,,RODZINA WOLNA OD PRZEMOCY" w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie edycja 2020 r."
  Wyświetleń: 466
 439. Zapytanie cenowe - poradnictwo specjalistyczne - opieka wytchnieniowa 2021
  Wyświetleń: 464
 440. Zapytanie ofertowe - udzielenie indywidualnych korepetycji z matematyki, j. angielskiego oraz j. polskiego
  Wyświetleń: 460
 441. Zapytanie cenowe - superwizja procesu pomagania
  Wyświetleń: 451
 442. Zapytanie cenowe - zapewnienie 4 dobowego noclegu z wyżywieniem - II tury
  Wyświetleń: 449
 443. Zapytanie ofertowe - usługa transportowa
  Wyświetleń: 447
 444. Zapytanie cenowe na prowadzenie programu psychologiczno-terapeutycznego oraz programu korekcyjno-edukacyjnego
  Wyświetleń: 445
 445. Usługa psychologiczna dla wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej oraz opiekunów
  Wyświetleń: 444
 446. Zapytanie cenowe - narkotesty do wykrywania narkotyków i dopalaczy
  Wyświetleń: 444
 447. Konsultacje społeczne - Powiatowy Program działań profilaktycznych w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie na lata 2021 - 2025
  Wyświetleń: 437
 448. Zapytanie cenowe w ramach projektu "Szczęśliwa rodzina - wolna od przemocy" - poradnictwo
  Wyświetleń: 436
 449. Zapytanie cenowe - Poradnictwo socjalne dla osób dorosłych uwikłanych w przemoc domową
  Wyświetleń: 432
 450. Zapytanie cenowe - zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci doświadczających i zagrożonych przemocą
  Wyświetleń: 426
 451. Zapytanie cenowe na prowadzenie programu psychologiczno-terapeutycznego oraz programu korekcyjno-edukacyjnego
  Wyświetleń: 426
 452. Konsultacje społeczne - Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021 - 2025
  Wyświetleń: 419
 453. Nabór na stanowisko - księgowy/księgowa
  Wyświetleń: 407
 454. Zapytanie cenowe - poradnictwo w ramach projektu Szczęśliwa rodzina wolna od przemocy
  Wyświetleń: 406
 455. Ogłoszenie o zamówieniu - Usługi wspierające osoby niepełnosprawne w ramach projektu partnerskiego pn. ”Nie -Sami - Dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne – II edycja”
  Wyświetleń: 389
 456. Zapytanie cenowe - poradnictwo specjalistyczne - opieka wytchnieniowa
  Wyświetleń: 383
 457. Przeprowadzenie usług wspierających osoby niepełnosprawne - zajęcia zabiegi usprawniające osoby niesamodzielne i usługi asystenckie
  Wyświetleń: 380
 458. Nabór na stanowisko - księgowy/księgowa
  Wyświetleń: 320
 459. Nabór na stanowisko - księgowy/księgowa
  Wyświetleń: 304
 460. Nabór na stanowisko - referent ds. księgowości
  Wyświetleń: 304
 461. Nabór na stanowisko - księgowy/księgowa
  Wyświetleń: 291
 462. Ogłoszenie o zamówieniu - wymiana kotła gazowego w kotłowni budynku PCPR w Prudniku
  Wyświetleń: 247
 463. Zapytanie cenowe - specjalistyczne wsparcie w ramach programu psychologiczno - terapeutycznego oraz korekcyjno - edukacyjnego
  Wyświetleń: 140
 464. Ogłoszenie o naborze - referent ds. księgowości i kadr
  Wyświetleń: 113
 465. Ubezpieczenie OC/NNW osób zawierających umowę zlecenie na prowadzenie usług asystenckich w Programie "Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej" - edycja 2022 od marca do grudnia 2022 r.
  Wyświetleń: 70
 466. Prowadzenie usług opieki wytchnieniowej w formie pobytu całodobowego, po dokonaniu zmian w infrastrukturze, związanych z wydzieleniem miejsc na realizację opieki wytchnieniowej i dokonaniu zmiany posiadanego zezwolenia na prowadzenie domu pomocy społecznej, w ramach Programu "opieka Wytchnieniowa" - edycja 2022
  Wyświetleń: 64
 467. Sprawozdania finansowe jednostki za 2021 r.
  Wyświetleń: 55
 468. Konsultacje społeczne - w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/304/2017 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia „Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2017 – 2027”
  Wyświetleń: 45
 469. Przeprowadzenie usług wspierających osoby niepełnosprawne - zajęcia/zabiegi usprawniające osoby niesamodzielne i usługi asystenckie
  Wyświetleń: 45
 470. Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Powiatu w Prudniku w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/338/2021 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 7 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany nazwy i Statutu Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Głogówku, utworzenia i nadania Statutu Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Mochowie oraz połączenia ich z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku
  Wyświetleń: 27
 471. Przeprowadzenie usług wspierających osoby niepełnosprawne - zajęcia/zabiegi usprawniające osoby niesamodzielne i usługi asystenckie
  Wyświetleń: 24
 472. Ogłoszenie o naborze - psycholog
  Wyświetleń: 19
Wersja XML